Плодородненська сільська військова адміністрація

Запорізька область, Мелітопольський район

Про схвалення проекту сільського бюджету Плодородненської сільської ради на 2021 рік та прогнозу сільського бюджету на 2022-2023 роки

Дата: 23.11.2020 09:46
Кількість переглядів: 369

УКРАЇНА

ПЛОДОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Михайлівського  району Запорізької  області

     Виконавчий комітет

Рішення

 

 

                

             18.11.2020 року                                                                      № 38

 

 

Про схвалення проекту сільського бюджету

Плодородненської  сільської ради на 2021 рік

та прогнозу сільського  бюджету

на 2022-2023 роки

                 Відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України, розглянувши проєкт рішення сільської ради «Про бюджет Плодородненської сільської територіальної громади на 2021 рік», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Плодородненської сільської ради 

ВИРІШИВ:

           1.Схвалити проект сільського бюджету Плодородненської сільської ради на 2021 рік (додаток 1).

 

    2.Схвалити прогноз сільського бюджету на 2022-2023 роки (додаток 2).

         3.Внести на розгляд сільської ради проект рішення «Про сільський  бюджет Плодородненської сільської ради на 2020 рік».

 

         4.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Сільський  голова                                                           А.ХОДИРЄВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Додаток 1

                                                                      до рішення виконавчого комітету

                                                                      Плодородненської сільської ради

                                                                      від 18.11.2020року №38

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про місцевий бюджет

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади

на 2020 рік

(05830000000)

(код бюджету)

 

Відповідно до статей 23, 76, 77, 89 Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Плодородненська сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 25442600 гривень., в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету  25440600 гривень., доходи спеціального фонду місцевого бюджету 2000 гривень., згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 25442600 гривень., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 25440600 гривень., видатки спеціального фонду місцевого бюджету 2000 гривень.;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі    254,406 гривень, що становить 1 відсоток видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення,

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 798701 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України):

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 9099700 гривень;

- базова дотація в сумі -2480900 гривень.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статями 69¹ Бюджетного кодексу України:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю,

- плата за оренду майна бюджетних установ.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 частини 3 статті 15 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами статті 69¹ Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними абзацами частини1 пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

 • заходи з організації харчування в дошкільних закладах, що знаходяться на території об’єднаної територіальної громади (за рахунок джерел, визначених 3 абзацом  частини 1 пункту 6 цього рішення);

- заходи з утримання бюджетних установ громади (за рахунок джерел, визначених 4 абзацом  частини 1 пункту 6 цього рішення).

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • оплату енергосервісу.

9. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного кодексу України дозволити відділу фінансів  виконавчого комітету Плодородненської сільської ради в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності  виконавчого комітету Плодородненської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. за                    № 1103/25880 (зі змінами), відділу фінансів бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Плодородненської сільської ради забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на погодження протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 

 

 

4) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

5) забезпечення неухильного виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Враховуючи норми статті 23 Бюджетного кодексу України:

1) доручити виконавчому комітету Плодородненської сільської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету,додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за погодженням з постійною комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку сільської ради з наступним затвердженням сесією сільської ради;

2) доручити відділу фінансів виконавчого комітету Плодородненської сільської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, помісячно та в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету щодо надання кредитів з бюджету.

13. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

14. Додатки № 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

№ від року

 

Прогноз Плодородненського сільського бюджету

на 2022-2023 роки

 

Загальна частина

    Прогноз сільського бюджету - документ, що визначає прогнозні показники фінансових ресурсів сільського бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди для забезпечення завдань і функцій, і є орієнтиром бюджетної політики адміністративно-територіальної одиниці у середньостроковому періоді для збалансування напрямів політики розвитку з бюджетними можливостями.

    Подається прогноз разом з проектом рішення про сільський  бюджет, уточнюється на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди і прийнятого рішення про сільський бюджет та схвалюється сільською радою.

    Метою середньострокового бюджетного прогнозування є визначення фінансового ресурсу сільського бюджету на середньострокову перспективу, створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку об’єднаної територіальної громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

     Основними завданнями (пріоритетами) бюджетної політики об’єднаної територіальної громади на середньострокову перспективу є:

   -планування реальних надходжень сільського бюджету на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень;

  -забезпечення самостійності сільського бюджету, зміцнення його фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами;

  -використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання;

   -послідовна та передбачувана бюджетна політика, яка дозволить забезпечити фінансову стабільність;

    -прогнозованість та ефективність бюджетних видатків, що спрямоване на підвищення якості місцевих послуг;

    -посилення бюджетної дисципліни і встановлення чітких правил гри, яких будуть дотримуватись  всі учасники бюджетного процесу.

   -активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності;

   -посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

    -забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

   -запровадження дієвих заходів з енергозбереження;

    -покращення добробуту та якості життя населення.

     Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності бюджетної системи. Прогноз розроблений на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України, рекомендацій Міністерства фінансів України щодо складання проектів місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, основних показників економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади, місцевих цільових програм, проекту сільського бюджету на 2021 рік.

      Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2023 роки, затверджений постановою КМУ від 29.07.2020 року № 671, передбачає ріст індексу споживчих цін на 105,9-107,3 відсотка у 2021 році, 107,2-106,2 відсотка у 2022 році, 107,1-105,3 відсотка у 2023 році. Ріст середньомісячної заробітної плати впродовж 2021-2023 років у середньому на 7,7 відсотка щорічно на фоні зниження рівня безробіття (з 9,2 відсотка у 2021 році до 8 відсотків у 2023 році).

       Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць планується в розмірі з 1 січня 2021 року — 2189 гривень, з 1 липня — 2294гривень, з 1 грудня — 2393 гривень.

      Мінімальна заробітна плата  з 01 січня 2021 року становитиме 6000 гривень, з 01 липня 2021 року 6500 грн. Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2021 року становитиме 2670 грн, з 01 липня 2893 грн.

      Бюджетна і податкова політика на місцевому рівні у середньостроковій перспективі має бути спрямована на вирішення наступних основних завдань:

      підвищення фінансової спроможності сільського бюджету та забезпечення на цій основі підвищення рівня життя мешканців громади і економічного розвитку громади;

      мінімізації ухилення від сплати податків, в тому числі за рахунок збільшення ролі органів місцевого самоврядування у контролі за дотриманням законодавства про працю суб’єктами господарювання та недопущення зростання недоїмки до сільського бюджету;

     забезпечення у ході затвердження та виконання сільського бюджету збалансованої бюджетної політики, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку громади, урахування в показниках бюджетів у повному обсязі потреби в коштах для здійснення соціальних виплат та розрахунків заенергоносії, недопущення утворення бюджетної заборгованості за основними соціальними виплатами  та витратами  на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

       підвищення ефективності видатків сільського бюджету шляхом забезпечення дотримання вимог чинного бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях, посилення фінансової дисципліни при використанні коштів місцевих бюджетів, збільшення прозорості формування та виконання бюджету, проведення постійного моніторингу показників ефективності витрат, кількісних та якісних показників здійснення видатків місцевих бюджетів;

      забезпечення складання сільського бюджету на програмно-цільове бюджетування, підвищення на цій основі рівня обґрунтованості бюджетного планування на місцевому рівні.

       Бюджетна політика на період до 2023 року в громаді спрямовуватиметься, у першу чергу, на забезпечення стабільності фінансування соціальних витрат, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери, реалізацією соціальних гарантій і соціального захисту вразливих верств населення, забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.

       Одним з основних завдань бюджетної політики на 2021-2023 роки в умовах реформування бюджетної сфери є забезпечення упорядкування та оптимізації місцевих цільових програм шляхом концентрації бюджетних видатків на пріоритетних напрямах розвитку економіки та соціальної сфери, недопущення необгрунтованого збільшення чисельності працівників бюджетної сфери, забезпечення дотримання вимог чинного бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях.

 

Індикативні прогнозні показники сільського бюджету

на 2021-2023 роки

 

 

 

2021 рік тис.грн.

2022 рік

тис.грн.

2023 рік

тис.грн.

Доходи загального та спеціального фондів

25442600

26714730

28050466

Міжбюджетні

трансферти

11581600

12160680

12768714

Загальний обсяг доходів (без врахування трансфертів)

13861000

14554050

15281752

 

     Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.

     Фінансування бюджетних видатків на період до 2023 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів у середньостроковому  періоді  бюджетної системи України, функціонування в умовах реформи  міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації, фінансів та зміцнення  фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

  За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.

Органи місцевого самоврядування

       Пріоритетними завданнями апарату сільської ради та її виконавчих органів є забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативноправовими актами.

            2022 - 2023 роках планується здійснити такі заходи: організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, виконавчих органів, депутатів, взаємодію і зв’язок з місцевими органами виконавчої влади.

Освіта

        Пріоритетом розвитку галузі освіти буде забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян об’єднаної громади незалежно від місця їх проживання.

        У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

     оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням

демографічних і економічних реалій;

     розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;

 • створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування;

підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників, стимулювання активної участі вчителів у становленні і розвитку освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності;

 • упровадження в навчальних закладах сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів;

             -модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення якості освіти.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;
 • 100-відсоткове  охоплення  дітей  повною  загальною  середньою

освітою;

 • підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів       сучасними комп'ютерними комплексами;

                   -створення сприятливих умов для якісного харчування

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

    Пріоритетними напрямками у галузі є забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

У 2022-2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

  • підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення;
 • забезпечення захищеності інвалідів, сімей з дітьми, інших незахищених верств населення;
  • підвищення ефективність соціальної роботи з сім’ями, молоддю;
 • надання матеріальної допомоги постраждалим та сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службового обов’язку під час проведення антитерористичної операції, а також соціальної підтримки учасникам

антитерористичної операції;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

-підвищення якості послуг закладів, що надають соціальні послуги особам, що опинилися у складних життєвих обставинах;

-поліпшення матеріального стану незахищених верств населення.

Культура та мистецтво

             Пріоритетом розвитку у цій сфері є забезпечення рівності прав та

можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей; збереження, примноження культурних надбань; створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян.

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

     -оптимізація мережі та покращення матеріально-технічного стану закладів культури;

      -розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини;

-проведення ремонтних робіт закладів культури;

-забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури

 • Основними результатами, яких планується досягти, є:
 • покращення матеріально-технічної бази закладів культури;
 • забезпечення високого рівня проведення фестивалів, конкурсів, свят;

Благоустрій

Пріоритетними завданнями  є розвиток благоустрою в населених пунктах громади.

 • 2021-2023 роках передбачається  покращити рівень благоустрою населених.Як і в попередні роки, в 2022-2023 роках буде продовжено фінансування цільових місцевих програм.

 

Конкретні показники обсягу доходів та видатків на 2022 - 2023 роки будуть уточнюватись залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

 

Головний бухгалтер                                            Т.ЛОЩИНІНА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано